Libertatis Primitiæ

  

Agenda

Deelname aan twirlwedstrijd onder Coronaregels

Locatie: ?, Den Haag
Datum: zo 29-11-2020
Lees meer...

Laatste nieuws

Minimale activiteiten gepland t/m 1 januari i.v.m. coronavirus.

Sponsoren

Geschiedenis

Libertatis Primitiæ 125 jaar; een hele leeftijd!

Hoe is het toch allemaal begonnen

De heer Kester verwoordt het in het speciaal voor het 100-jarig bestaan geschreven boekje "Een Eeuw Libertatis", als volgt:

We lezen in de Brielsche Courant van 1890:

"De turnvereeniging Libertatis Primitiæ, die ons reeds menigen genotvollen avond heeft weten te bezorgen door hare uitvoeringen, heeft het goed gevonden aan hare vereeniging ook toe te voegen een Muziekcorps. Ter onderscheiding hebben de leden van dit Muziekcorps zich een uniform aangeschaft, waarmee zij zich nu Zondagmorgen ten 12 ure, het eerst in het openbaar vertoonden. Onder het spelen van vroolijke marshen trokken zij gedurende 1 uur de geheele stad door. Dit reeds bracht veel volk op de been, en het was dus geen wonder dat de parade, die op het Asielplein werd gehouden, door zeer vele nieuwsgierigen werd bijgewoond."

Dit eerste optreden was ter gelegenheid van de tiende verjaardag van prinses Wilhelmina op 31 augustus 1890.