Libertatis Primitiæ

  

Agenda

Geen activiteiten

Er zijn voorlopig geen activiteiten gepland.

Laatste nieuws

Geen activiteiten gepland t/m 1 september i.v.m. coronavirus.

Sponsoren

Geschiedenis

Libertatis Primitiæ 125 jaar; een hele leeftijd!

Liraband naar Marching Band

Dat het niet altijd hosanna is bij een vereniging blijkt wel uit het feit dat het een paar keer erom gespannen heeft of de vereniging wel kon blijven bestaan.
De laatste keer is nog niet zo lang geleden.

In de jaren negentig van de vorige eeuw werd er door de toenmalige harmonie besloten om niet meer te marsen, en was er een grote terugloop van leden bij dit onderdeel.

Om toch aan alle vragen van marsoptredens tegemoet te kunnen komen is toen de Marching Band opgericht.
Een 19-tal leden van de toenmalige 26 leden tellende liraband hebben zich, onder leiding van de instructeur, omgeschoold voor het bespelen van een blaasinstrument.
Na ongeveer 6 maanden was er al het eerste optreden samen met de twirlers.

In deze tijd had Libertatis het financieel ook erg moeilijk.
De kosten voor het kleiner wordende harmonieorkest waren erg hoog.
Het ledental bij het orkest liep erg terug waardoor er eigenlijk niet meer zelfstandig opgetreden kon worden.
De ledenvergadering in 2003 moest dan ook besluiten om de activiteiten van de harmonie te stoppen.