Libertatis Primitiæ

  

Agenda

Geen activiteiten

Er zijn voorlopig geen activiteiten gepland.

Laatste nieuws

Goede resultaten bij deelname aan de voorrondes voor het NBTA NK 2023

12 van onze solisten namen in het weekend van 19/20 november deel aan de voorrondes van NBTA NK Twirling 2023 in Almere.

Van de 18 onderdelen waaraan werd deelgenomen plaatsten 14 zich voor de 2e ronde, die ook in Almere plaatsvindt op 10 en 11 december.

Daar voegen ze zich bij het duo, 2 small teams, een large team en 13 solo’s die zicht daar al rechtstreeks voor geplaatst hebben.



Lees meer...

Sponsoren

Geschiedenis

Libertatis Primitiæ 125 jaar; een hele leeftijd!

Van turnen naar musiceren

Libertatis Primitiæ bestond al als turnvereniging, opgericht 15 februari 1888.
Johan Been stelde voor de wapenspreuk van Brielle, "Libertatis Primitiæ" (Eersteling der Vrijheid) te kiezen voor de vereniging.

In Den Briel werd deze naamgeving gezien als een daad van moed en durf. Immers in de jaren 1887 en 1888 ging het niet zo best met onze stad, de Zeeloodsen vertrokken naar Rotterdam i.v.m. het gereed komen van de Nieuwe Waterweg.

Zo was de officiële datum van de oprichting 28 juli 1890.

Waarom wordt dan altijd de datum van 1 april 1890 als datum van oprichting genoemd?
De zeer geldige argumenten hiervoor zijn allereerst de naam van de vereniging, onafscheidelijk verbonden met 1 april.
Verder zijn alle jubilea, al vanaf het eerst aangekondigde van 1915 gehouden op of rond 1 april.

Het muziekcorps groeide goed en werd populair, het werd het troetelkindje van de Brielse burgerij.
Dit ging ten koste van de turnvereniging.
Het hart van de jongeren ging al meer en meer naar de muziek uit en naar al die prettige uitstapjes en de glorie daaraan verbonden.

Vier jaar na het inhalen van de muzikanten kwam het einde van de turnvereniging.
Maar haar naam, Libertatis Primitiæ, is voort blijven bestaan tot op de dag van vandaag.