Laatste nieuws

Sponsors

Ereleden

Ereleden zijn leden die zich jarenlang uitermate verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging Libertatis Primitiæ en aan wie we veel dank verschuldigd zijn.

Momenteel heeft onze vereniging één erelid:

Mw. Nanny Smit