Laatste nieuws

  • Koningsdag
    Op 27 april, Koningsdag, waren we ’s morgens vroeg met de marching band en twirlers aanwezig in Zwartewaal waar na de rondgang door het dorp de vlag werd gehesen. Daarna werkten we mee aan de viering op de Markt in Brielle met een toespraak van de burgemeester en het spelen van o.a. het Wilhelmus.

Sponsors

Van turnen naar musiceren

Libertatis Primitiæ ruim 130 jaar; een hele leeftijd!

Libertatis Primitiæ bestond al als turnvereniging, opgericht 15 februari 1888.
Johan Been stelde voor de wapenspreuk van Brielle, “Libertatis Primitiæ” (Eersteling der Vrijheid) te kiezen voor de vereniging.

In Den Briel werd deze naamgeving gezien als een daad van moed en durf. Immers in de jaren 1887 en 1888 ging het niet zo best met onze stad, de Zeeloodsen vertrokken naar Rotterdam i.v.m. het gereed komen van de Nieuwe Waterweg.

Zo was de officiële datum van de oprichting 28 juli 1890.

Waarom wordt dan altijd de datum van 1 april 1890 als datum van oprichting genoemd?
De zeer geldige argumenten hiervoor zijn allereerst de naam van de vereniging, onafscheidelijk verbonden met 1 april.
Verder zijn alle jubilea, al vanaf het eerst aangekondigde van 1915 gehouden op of rond 1 april.

Het muziekcorps groeide goed en werd populair, het werd het troetelkindje van de Brielse burgerij.
Dit ging ten koste van de turnvereniging.
Het hart van de jongeren ging al meer en meer naar de muziek uit en naar al die prettige uitstapjes en de glorie daaraan verbonden.

Vier jaar na het inhalen van de muzikanten kwam het einde van de turnvereniging.
Maar haar naam, Libertatis Primitiæ, is voort blijven bestaan tot op de dag van vandaag.

Terug naar:

Hoe is het toch allemaal begonnen

Door naar:

Eerste vrouwelijk lid van de vereniging